Denne siden tilhører Nils E Johannesen

Disse siden er ikke 'up to date'
Men man kan finne litt her da...

Trykk Her for å gå inn på min side. Eller HER for link til Sten.?

Fikk du ikke lest alt på "den automatiske" teksten? Trykk her

Nils_logo

Vil du se en "firma" side vi er såkalte "webmaster" for?

ole1 ole2
.

moms